Back to Top

Die Here het- en gaan 'n nuwe begin maak!

Download Audio:

Datum:
2018-06-03
Scripture:
Jesaja 43:14-28
Speaker:
Sermon Notes:
Ons wêreld het oud geword! Nie oud in die sin van jare nie, maar in die sin van afgeleef, gebroke, stukkend...

1.   'n Nuwe begin!
 • In só 'n ou wêreld verlang mens vanselfsprekend terug na vroeëre dinge...
  • ... toe alles "beter" was en God by ons was
   • soos Israel nou verlang in ballingskap.
 • Moenie by vroeëre dinge vassteek nie (vs. 18-19)
  Die Here gaan iets nuuts doen -
  'n triomfantlike uittog uit Babel!
 • Deur Jesus het God se nuwe reeds gekom - in ons ou wêreld, en sal die nuwe Jerusalem uiteindelik kom!
2.   Leef as nuwe!
 • Wie deel het aan die nuwe, dra dit in die ou wêreld in!
 • Só iemand besef dat die ou wêreld hulle skuld is,
  • nie God s'n nie (vs. 2-24)
 • En begin leef uit sy genadige vergifnis (vs. 21,25)
Hou op terug kyk! Kyk nou op na Hom ...
en kyk dan vorentoe - vol hoop!