Back to Top

Jesus bid vir ons en daarom moet ons ook vir mekaar bid.

Download Audio:

Datum:
2018-06-17
Scripture:
Lukas 22:31-34
Speaker:
Sermon Notes:
Slegte Nuus: Leiers is Satan se prooi.
  • Die Satan vra toestemming om die dissipels onder groot druk te plaas. Satan versoek elke gelowige, maar hy fokus op die geestelike leiers, want as jy die leier verswak, verswak jy baie ander gelowiges rondom hom.
  • Satan fokus op die predikante, ouderlinge en diakens. Dis sy kos!
Goeie nuus: Jesus bid vir leiers!
  • Jesus Christus sê vir Simon dat Hy al reeds vir hom gebid het. Simon, gaan inderdaad vir Jesus verloën. Tog, omdat Jesus vir hom gebid het en aanhou bid, sal Simon na Jesus se opstanding gelowiges versterk.
  • Vandag nog, elke oomblik, tree Jesus steeds in vir elke gelowige, maar in besonder vir die leiers in Sy kerk sodat elkeen sy roeping kan nakom.
Leiers moet bid vir homself, vir gelowiges en ongelowiges.
  • As Jesus intree en Sy kinders vasbind aan Sy genade, is dit mos juis die leiers se roeping om self biddend te leef en te volhard in die gebed.
  • Die predikante, ouderlinge en diakens bid daarom gedurig vir medegelowiges. Dit is 'n voorreg en vreugde.
Daar moet vir leiers gebid word.
  • As Jesus so ernstig intree vir gelowiges, leer ons daarmee dat elke gelowige ook ernstig moet bid.
  • Ja, gebed vir die gesin, vir die gemeente, maar in besonder ook gebed vir die leiers in die gemeente.
  • Broeders, susters, kinders, wees asb. met jou gebede 'n wapendraer vir die leiers in die gemeente.