Back to Top

God bestem jou tot sy dienaar en Sy getuie

Download Audio:

Datum:
2018-07-22
Scripture:
Handelinge 26
Speaker:
Sermon Notes:
God het vir Paulus bestem om sy dienaar en getuie te wees. God het ook vir u/jou en vir my dit so bestem dat ons sy dienaar en getuie moet wees.

 1. Die verre verlede
  Paulus se verre verlede, voor die Here hom tot bekering gebring het, was nie mooi nie. Hy het die Christene agtervolg, gevange geneem en gestraf.
  Hoe lyk u/jou verre verlede?
 2. Die verlede
  Tog het God Paulus bestem tot groter dinge. God het hom tot bekering gebring. Hy moet nou dienaar en getuie wees. Die inhoud van sy dienaarskap en waarvan hy moes getuig is: dat mense uit alle groepe tot bekering moet kom in Christus, dat hulle moet glo dat Christus vergifnis skenk deurdat hy uit die dood opgestaan het. Hy het sy roeping met ywer uitgevoer: Damaskus, Jerusalem en Judea.
  Hoe het u/jy in die afgelope jaar jou roeping uitgevoer?
 3. Hede
  Paulus se hede op die tydstip is dat hy self 'n gevangene is en verhoor word. Hy dien en getuig vir Christus voor klein en groot - koning en goewerneur.
  Is u/jy nou 'n dienaar en getuie vir Christus?
 4. Toekoms
  Paulus sou voortgaan om in sy gevangenskap te dien en getuig.
  Wat van ons? Die jaar spoed vinnig voort. Hoe dit ookal sy, God is in beheer van die tyd en jare. Dis alles deel van sy raadsplan. Kom ons raak weer opnuut bewus van ons doel hier op aarde: Dien God, verkondig en getuig van en vir Christus, dit alles deur die werking van die Heilige Gees.