Back to Top

Nie aan ons nie, maar aan U o Here, kom al die eer toe!

Download Audio:

Datum:
2018-09-09
Scripture:
Psalm 115
Speaker:
Sermon Notes:
Dankfees, Nagmaalfeesviering en ere-diens aan God!
 • Alles in 'n leeftyd en alles in een naweek van ons lewe!
Heidene/ongelowiges vra nog steeds: waar is jou God nou?
 • Kyk na die misdaad, onregverdigheid en mishandeling.
 • Self worstel ons as Christene ook met baie vrae.
Wat is die heiden/ongelowige se afgode nou eintlik werd?
 • Die werk van mense verstand en mensehande!
 • Van silwer en goud, maar stom, blind, doof, magteloos en sonder hart. DOOD - NIKS!
 • Geen eer, geen vertroue en geen liefde.
 • Waarmee hou ons ons besig?
Aan God al die eer, want Hy bewys liefde en trou!
 • God is nie gemaak nie. Hy is die een wat maak!
 • Israel, Aäron, elkeen wat die Here dien, vertrou op die Here! Die Here help, beskerm en seën!
 • Alle Christene, gemeente, elkeen wat die Here dien, predikante, ouderlinge en diakens, vertrou op die Here! Die Here help, beskerm en seën!
 • God die Vader stuur in liefde Sy Seun om ons sondes deur Sy kruisdood en opstanding te kom beveg en weg te neem.
 • God die Heilige Gees kom woon in ons en lei ons gees om in Jesus as enigste Verlosser te glo en Hom te volg.
Halleluja - Prys die Here! Nie aan ons nie Here, nee, aan U kom al die eer toe!