Back to Top

Woestyn dors laat jou na God dors.

Download Audio:

Datum:
2018-10-21
Scripture:
Psalm 63
Speaker:
Sermon Notes:

In ʼn dor en uitgedroogde land sonder water.
• Dinge in jou lewe kan jou moeg maak, uitdroog.
• Dawid was werklik in die Judawoestyn want hy moes vir vlug vir sy lewe. Sy eie mense, sy seun Absolom, soek sy ondergang.
• In watter woestyn is jy dalk nou?
Dors in die woestyn van die lewe? Dors dan na God.
• Soek Dawid gewone water? Nee.
• Dawid bid tot God: “U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U”.
• Het jy al so in gebed gedors na God? Dors na die Gewer van die lewende water!
Water te vinde waar daar nie water is nie.
• Dawid is steeds in die Judawoestyn, maar nie meer in die woestyn van Godverlate voel nie.
• Hy onthou en beleef alles wat hy in die heiligdom (tempel) van God ontvang het. Wat in die tempel ontvang is, word werklikheid in die tempel van die lewe.
• Wat beteken die evangelie van Jesus Christus in die erediens vir jou lewe, in die erediens van die lewe?
Die water van God wat jou dors les, maak van jou lewe ʼn lofprysing.
• Jou omstandighede verander dalk nie, maar God se troue liefde is meer werd as die lewe.
• Wie God se troue liefde in Christus ken, sal God selfs in die woestyn van die lewe verheerlik.