Back to Top

'n Vrymoedige gebed vir hierdie Kerstyd

Download Audio:

Datum:
2018-11-11
Scripture:
Psalm 80
Speaker:
Sermon Notes:
Om nie te bid nie is uit die aard van die saak verkeerd. Om egter nie gelowig te bid nie, d.w.s nie met vertroue, met 'n diep afhanklikheid, met 'n verwagting, met erns en vrymoedigheid te bid nie, is net so verkeerd (vlg. Jakobus 1:6-8; Jesaja 7:1-17).

Asaf wil ons aanmoedig om so te bid. In ons nood, in ons swaarkry, in ons bekommernis oor ons eie lewens, ons gesinne, ons familie, ons land, ons gemeente, ons kerkverband, die kerk van die Here in die wêreld, om in al hierdie dinge kerk na God toe te draai in geloof, met diep afhanklikheid, met erns, verwagting en vrymoedigheid en te bid vir sy verlossing, sy herstel!

  • Here, Herder, help! (v 1-4)
  • Koning, HERE van die Leërskare, hoe lank gaan U kwaad bly? (v 5-8)
  • Here, Boer van boere, wat is ons sonder U genade? (v 9-14)
  • HERE, Verbondsgod, draai terug, kyk af en sien ons raak en stuur die Verlosser! (v 15-20)