Back to Top

Bekeer julle van julle onheilige verdraagsaamheid!

Download Audio:

Datum:
2019-03-17
Scripture:
Openbaring 2:12-18
Speaker:
Sermon Notes:
Die adres
12 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum:
Christus se selfidentifisering
So sê Hy wat die skerp swaard met die twee snykante het:
Aanbeveling
13 Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my Naam getrou en julle het nie julle geloof in My afgesweer nie, selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie.
Veroordeling
14 Maar Ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van My afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het.
15 So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïete aanhang en dieselfde sondes doen.
Waarskuwing en dreiging
16 Bekeer julle nou, anders kom Ek gou na julle toe en sal Ek daardie mense bestry met die swaard van my mond.
Vermaning
17 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê.
Belofte
Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek van die verborge manna gee, en daarby sal Ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry.