Back to Top

God se heerlikheid breek deur op aarde!

Download Audio:

Datum:
2019-04-19
Scripture:
Johannes 17:1-26
Speaker:
Sermon Notes:
Hier ontmoet ons Jesus op die vooraand van sy kruisiging met sy oë na Bo … biddend om die heerlikheid van sy Vader op aarde!

1.   Jesus verheerlik sy Vader!
 • Jesus bid: "Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik"
  • en dít, so kort voor sy kruisiging! (vs.1)
 • Jesus verheerlik sy Vader deur te doen waarvoor Hy Hom gestuur het… (vs.4)
  • om sy lewe aan die kruis te gee
  • om die ewige lewe aan sy eie mense te gee (vs.2)
2.   Die gelowiges verheerlik die Vader!
 • Jesus het ook aan die gelowiges sy heerlikheid gegee (vs.22)
 • Daarom bid Hy dat hulle een mag wees, soos die Vader en Jesus een is (20-21)
  "sodat die wêreld kan weet dat U My gestuur het
  en hulle liefhet net soos U My liefhet"
  (vs.22b)
 • Só skitter die Vader se heerlikheid op aarde … deur ons!
Sien die wêreld God se heerlikheid in ons - ons wat sy heerlikheid vandag vier …?