Back to Top

Ken Hy jou?

Download Audio:

Datum:
2019-05-05
Scripture:
Matteus 7:21-23
Speaker:
Sermon Notes:
Ken jy die Here? Dis 'n belangrike vraag! Jesus kom vra egter vir ons 'n vraag wat nog belangriker is as Hy die Bergrede afsluit. Die vraag is: Ken die Here jou? Met hierdie konfronterende vraag wil hy ons waarsku teen valse geloof sekerheid en terselfdertyd vir ons wys waarin ons ware geloofsekerheid moet soek

Valse geloofsekerheid
Jy't valse sekerheid as jy dit soek in
 • Korrekte entoesiasties mondelingse belydenis van geloof
 • In geestelike gawes wat die Heilige Gees vir jou gee
 • In kragtige, wonderlike dinge wat in en deur jou gebeur
Ons kan al hierdie dinge doen en beleef en steeds hoor hoe Jesus met die wederkoms vir ons sê: 23Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God oortree (Matteus 7).

Ware geloofsekerheid
Ware geloofsekerheid is te vinde
 • In 'n Belydenis van geloof wat gemaak word met
  • My mond
  • Met my hart
  • Met my hande
 • As ek die wil doen van die Vader in die hemel, d.w.s
  • Ek bely my sonde as Hy vir my kom wys hoe groot dit is
  • Ek gryp totaal afhanklik aan Jesus vas as die enigste Verlosser
Ek sê dankbaar, deur die Gees se krag, nee vir my en ja vir Hom