Back to Top

God red dié wat met 'n ootmoedige gebed voor Hom staan!

Download Audio:

Datum:
2019-05-19
Scripture:
Lukas 18:9-14
Speaker:
Sermon Notes:
Is jy seker dat jou eie saak met God reg is? Jy sal dit weet ... uit jou gebede tot God. Dit sal wys of iemand gered is ... of nie!

1.   'n Hoogmoedige of 'n ootmoedige gebed?
 • Die Fariseër stapel (dankbaar) sy godsdienstige kwaliteite voor God op...
  • Die tollenaar het niks daarvan nie - slegs 'n ootmoedige uitroep!
 • Waarom is die Fariseër se saak met God nie reg nie?
  • omdat hy (hoogmoedig) op homself vertrou het (vs.9)
  • asof hy sodanig volmaak is...
2.   Vryspraak en redding!
 • Die tollenaar ontvang redding, omdat hy biddend met sy sondeskuld (ootmoedig) na God toe gaan:
  O God, wees my, (dié) sondaar, genadig.
 • Aan sulkes gee God sy genade en Heilige Gees (HK 45:116)
  • Hiervoor sal ons God nie genoeg kan dank nie!
Besef ek en jy altyd hoe noodsaaklik gebed is?
Hoe staan jy voor God ...?