Back to Top

Wat kan ek vir jou doen?

Download Audio:

Datum:
2019-05-19
Scripture:
Markus 10:35-52
Speaker:
Sermon Notes:

1.   Dissipels Jakobus en Johannes is blind, al kan hulle sien.

 • Hulle sê vir Jesus:
 • Jesus vra dan: "wat wil julle hê moet ek vir julle doen?"
 • Hulle antwoord dat as Jesus Koning word, wil hulle aan sy linker en regterhand sit! Hulle soek eer en mag!
 • Wat van ons? Is ons nie ook op die manier blind omdat ons eerder eer wil ontvang en baasspeel as om te dien nie?

Neem Jesus se woorde baie ernstig op:

 • Elkeen wat groot wil word, moet dienaar wees.
 • Elkeen wat eerste wil wees, moet almal se dienaar wees.

Jesus sê self dat Hy nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense!

2.   Bartimeus is blind, maar hy kan sien!

 • Bartimeus roep: "Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!"
 • "51Jesus vra vir hom: "Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?"
 • Bartimeus antwoord: "Rabboeni, dat ek kan sien"
 • Jesus sê daarop: "Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered". Hy kon dadelik sien volg Jesus.

3.   Jesus het met sy lewe die losprys betaal en Hy neem ons geestelike blindheid en selfsug weg.

 • Kom ons volg Jesus. Dien Hom. Dien mekaar.
 • Bedien die blye boodskap sodat geestelike blindes ook kan sien en glo in Jesus Christus!