Back to Top

Bid tot ons Vader – met vertroue en eerbied!

Download Audio:

Datum:
2019-05-26
Scripture:
Matteus 6:9a en HK Sondag 46
Speaker:
Sermon Notes:

Om te bid, is nie om iets te doen nie ...
Dit is om met Iemand te praat!
Hoe wonderlik om met God te praat as ons Vader!

Vertroue in ons Vader!

  • Die aanspreekvorm “ons Vader” – iets heeltemal nuuts!
  • Dit dui op die intieme, vertroulike verhouding met God, soos ʼn kind met sy pappa!
  • ‘n Voorreg beskore alleen vir dié wat in Jesus Christus glo …

Eerbied vir ons Vader!

  • Jesus voeg by: “wat in die hemel is”.
  • Dit wil nie verwydering bring nie.
  • Maar wel dat ons heilige eerbied vir Hom sal hê
    • én sy almag sal besef!

Só wil Jesus, reg aan die begin van ons gebed, ons vul met die troos en sekerheid van God se koesterende Vaderliefde!