Back to Top

Die genade én verantwoordelikheid van kerk-wees!

Download Audio:

Datum:
2019-08-25
Scripture:
Efesiërs 1:1-14 en HKS 21:54; NGB art.28
Speaker:
Sermon Notes:
Buite die kerk om is daar nie saligheid te soek of te vind nie (NGB 28). 'n Omstrede stelling in ons tyd ...?!
Tog nie - as ons besef wat/wie kerk is nie.


1.   Kerk-wees - genade!
 • Kerk-wees beteken dat God mense uitkies tot die ewige lewe!
  • deur Christus verlos,
  • en deur die verkondiging van die Evangelie en die Gees roep en vergader in die eenheid van geloof.
 • Dat ek en jy deel van 'n kerk kan wees, is
  • nie iets wat berus op ons keuses en voorkeure nie
  • net uit sy genade!
2.   Kerk-wees - verantwoordelikheid!
 • God kies ons uit om heilig en on berispelik voor Hom te wees.
  • Kerk is vir Hom afgesonder en aan Hom toegewy
 • 'n Ware gelowige is lewende lid daarvan en sal dit ewig bly!
  • Groot troos
  • Geweldige verantwoordelikheid
 • Die kerk red mens nie, maar die wat in Christus gered is, hoort bymekaar en kom as gemeente bymekaar!
'n Buite kerklike Christen is 'n vierkantige sirkel -
'n onmoontlikheid!