Back to Top

Die evangelie opgesom: ons Here Jesus Christus!

Download Audio:

Datum:
2019-11-10
Scripture:
Johannes 1 en Matteus 28
Speaker:
Sermon Notes:
Jesus - is Here! Here is die Godsnaam van die Seun van God. Die Seun van God is Self God - Hy is Here soos die Vader en die Gees Here is. As Here is Hy Eienaar van die ganse skepping.

Jesus - is die Eienaam van die Seun van God wat uit die nageslag van Dawid gebore is. Jesus - die Naam wat sy Vader Hom gegee het. Jesus - die Naam wat bekend maak wie Hy is en waarvoor Hy gebore is: God wat mens geword het om sy volk van hulle sondes te red.

Christus - is die titel die ampsnaam van die Here Jesus. Jesus is die Christus, die Gesalfde, die beloofde Verlosser. As Christus is Hy deur die Heilige Gees gesalf en toegerus vir sy verlossingswerk. By sy salwing is Hy deur die Vader aangewys as die Christus met die opdrag om as Profeet en Ho√ępriester en Koning sy volk uit mag van die duiwel, die dood en sonde te verlos.