Back to Top

Sien jy vir Jesus Christus ...?

Download Audio:

Datum:
2020-01-26
Scripture:
Markus 10:46-52
Speaker:
Sermon Notes:
Ons is op pad die nuwe jaar in ... saam met Jesus. Sien ons Hom vir Wie Hy is en wat Hy kom doen het ...?

1.   Sien Jesus ...?
 • Op Jesus se lydenspad na Jerusalem sit 'n blinde bedelaar en roep vanuit sy nood...
  • ...en die volgelinge van Jesus se reaksie.
 • Hulle is eintlik die blindes - die blinde sienendes
  • ... omdat hulle nie 'n oog het vir wie Jesus is nie
2.   Sien Jesus as Messias!
 • Maar één sien dit raak - die blinde Bartimeus!
 • Want hy roep: Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my.(vs.47)
 • Jesus gaan staan stil... en laat Hom in by die blinde!
  • Juis hiervoor is Hy op sy pad na die kruis.
 • Egte geloof word sigbaar in:
  • 'n blinde wat Jesus "sien"!
  • 'n sienende wat Jesus dankbaar volg!
Is ek en jy blinde sienendes..., of sienende blindes?