Back to Top

Voordat jy nog vra, maak die Here al klaar voorsiening!

Download Audio:

Datum:
2020-02-02
Scripture:
Jesaja 65:17-25
Speaker:
Sermon Notes:
Die Here voorsien vir Israel
  • Die Here het al voordat Hy Israel weens hulle afgodery in ballingskap weggevoer het, klaar besluit dat Hy hulle weer na Jerusalem sal terugbring.
  • Hy het egter van hulle gehoorsaamheid, gebed en smeking verwag.
Die Here voorsien vir ons in Christus.
  • Die Here het met die skepping van die w√™reld al klaar besluit dat Hy Sy Seun Jesus Christus sal stuur om verlossing.
  • Ons plek in die hemel is al klaar voorberei.
  • Hy verwag van ons dankbare gehoorsaamheid en afhanklikheid.
Die Here voorsien vir ons op ons pad van beproewing.
  • God plaas jou en my op 'n pad van beproewing.
  • Hy laat Satan toe om te versoek.
  • Hy het klaar bepaal wat ons oplossings gaan wees.
  • Jy en ek moet dit egter van Hom vra en smeek.
Kind van God, weet verseker: Voordat jy nog vra, maak God al klaar voorsiening!