Back to Top

Die Gees se versugtinge te midde van ons sugte!

Download Audio:

Datum:
2020-03-29
Scripture:
Romeine 8:18-30
Speaker:
Sermon Notes:

Hoe sug ons nie as gevolg van die stukkendheid van ons bestaanswêreld nie? ‘n Sug van moedeloosheid...?!

 1. Ons sugte...
 • In Romeine 8 lees ons drie keer van sugte:
  • die hele skepping sug (vs.22)
  • die mens sug ook (vs.23)
 • Dis ‘n sug as gevolg van die verydeling waaraan die skepping onderwerp is... (vs.20a)
 • Dit laat ons selfs in ‘n toestand van biddeloosheid verval (vs.26b).
 1. Die Gees se versugtinge in- en vir ons!
 • Daar is egter ook ‘n derde versugting:
  • dié van die Gees (vs.26c)
  • as eerste Gawe van God (vs.23b)
 • Die Gees verander ons sugte na ‘n sug van verwagting – reikhalsende verlange na bevryding!
 • Dit bring hoop wat ons laat uitroep: Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet... (vs.28)