Back to Top

Waar is God?

Download Audio:

Datum:
2020-04-19
Scripture:
Genesis 3:4-9 en Matteus 28:16-20
Speaker:
Sermon Notes:

Die mens vra dit veral in vandag se tyd met die viruspandemie.
Ongelowiges vra dit in hul stryd. Ons self vra dit ook gereeld.


God vra in die paradys: waar is jy? Gen. 3:9
• Die mens kruip vir God weg.
• Die volk Israel doen wat hulle wil.


Tog gryp God in. (Ou Testament)
• Hy stel Moses aan as leier.
• Deur Jesaja gee hy ʼn belofte:
     o Jes.7:14 ‘Immanuel” God met ons”


God doen wat Hy belowe. (Nuwe Testament)
• Hy stuur Sy Seun om Sy Koninkryk te herstel.
• Jesus word gekruisig en staan op uit die dood!
• Waar is Jesus ? in alle mag aan die regterhand van God.
• Hy is teenwoordig deur Sy evangelie.
• Hy gee opdrag om dissipels te maak. (20:19)

Jesus is teenwoordig en regeer oor almal.
• Ek is by ons in die dissipelskap pad.
• Belofte is baie naby aan volvoering (Matt.1:23)
• Belofte is werklikheid (Matt. 28:20)


EK IS BY JULLE MET ELKE TREE TOTDAT EK WEER KOM.