Gereformeerde Kerk Randburg

Ds. Thomas Dreyer YouTube Preke

Leier | Gemeenteleraar

Thomas bedien GKR sedert 2007. Sy verantwoordelikheid vir GKR se uitreikbediening het gelei tot die vestiging van ‘n kruis-kulturele gemeenskap wat hoop om in die toekoms ‘n selfstandige GKSA gemeente te word (https://c-cubed.org.za/). Die kerkraad het Thomas hiervoor afgesonder in 2021. 2 Korintiërs 5:17-18 bly vormend vir sy bediening. Thomas is getroud met Erna (Wiskundeonderwyseres en kerk adminbeampte) en hulle het ‘n dogter en seun.

Eksodus 19 Die goeie, heilige Verbondsgod