Welkom by

Jy is baie welkom hier!

Gereformeerde Kerk Randburg

Welkom by

Gereformeerde Kerk Randburg

Jy is baie welkom hier!

Welkom by

Jy is baie welkom hier!

Gereformeerde Kerk Randburg

ADRES
DERDEWEG 41 NORTHWOLD

EREDIENSTYE

09:00 – Afrikaanse erediens
11:00 – Kruis-kulturele, Engelse erediens
18:00 – Afrikaanse erediens

GKRandburg...

is ʼn eietydse gereformeerde gemeente wat mense wil toerus om dissipels van Jesus Christus te word en al meer te wees.

MEER OOR GKR...

GKRanburg...

is ʼn eietydse gereformeerde gemeente wat mense wil toerus om dissipels van Jesus Christus te word en al meer te wees. Die Here roep jou om aan te sluit, om opnuut jou tot Sy diens te verbind.

MEER OOR GKR...

GKRandburg...

is ʼn eietydse gereformeerde gemeente wat mense wil toerus om dissipels van Jesus Christus te word en al meer te wees. Die Here roep jou om aan te sluit, om opnuut jou tot Sy diens te verbind.

MEER OOR GKR...
Gereformeerde Kerk Randburg

PREKE

Gebed...

Stuur vir ons 'n boodskap indien jy 'n gebedsversoek het. Ons bid graag vir en saam met jou oor enige saak.

STUUR GEBEDSVERSOEK
Gereformeerde Kerk Randburg

ONS PREDIKANTE

Ds. Charl van
Rooy

LEIER | GEMEENTELERAAR

Ds. Joop
van Schaik

LEIER | GEMEENTELERAAR

Ds. Stephanu de Villiers

LEIER | GEMEENTELERAAR

Prof. Fika Janse van Rensburg

TSP | HULP-LERAAR

Gereformeerde Kerk Randburg

ONS PREDIKANTE

Ds. Charl van Rooy

LEIER | GEMEENTELERAAR

Ds. Joop van Schaik

LEIER | GEMEENTELERAAR

Ds. Stephanu de Villiers

LEIER | GEMEENTELERAAR

Prof. Fika Janse van Rensburg

TSP | HULP-LERAAR

Wat ons glo en bely

GKR staan by die belydenisskrifte soos ons as kerke uit die Reformasie met mekaar ooreengekom het, om twee redes:

1. Dit is ‘n sistematiese samevatting van wat ons glo.
2. Dit is ‘n suiwer na-sê van wat die Here in sy Woord bekendmaak.