Gereformeerde Kerk Randburg

HUWELIKSREGISTERINLIGTING

  Ons is saam met julle opgewonde oor julle besluit om trou aan mekaar te beloof! Mag die Here julle huwelik seën en julle huwelik gebruik om julle te laat groei in julle verhouding met Hom! Kontak gerus ons kerkkantoor vir meer inligting of indien jy enige vrae het by kantoor@gkrandburg.org.za of WhatsApp 082 404 8478.

  Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig.
  Al die inligting word benodig vir die staat se huweliksregister. Alternatiewelik kan die vorm in PDF-Formaat
  hier afgelaai word, ingevul word en per e-pos na kantoor@gkrandburg.org.za gestuur word.

  **Aan die einde van jou vorm klik stuur knoppie een keer en wag asb. 'n paar sekondes vir die sukses boodskap om te verskyn onder op bladsy voordat jy uitgaan!

  MAN BESONDERHEDE

  Huwelikstatus(voor hierdie huwelik):

  Geboortedatum:

  Huidige Woonadres

  Provinsie

  Het jy enige skoolopleiding?

  VROU BESONDERHEDE

  Huwelikstatus(voor hierdie huwelik):

  Geboortedatum:

  Huidige Woonadres

  Provinsie

  Het jy enige skoolopleiding?

  HUWELIKSBEVESTIGING BESONDERHEDE

  Datum:

  Provinsie

  Woonadres na huwelik plaasgevind het:

  Provinsie

  GETUIE 1 SE INLIGTING

  GETUIE 2 SE INLIGTING

  BELANGRIKE INLIGTING VAN ONS KANT AF

  • Dit is belangrik dat julle die predikant wat julle graag wil hê julle moet trou, aan die beginfase van die troudagbeplanning kontak en reël. Dit nie 'n gegewe dat die betrokke predikant dié spesifieke dag beskikbaar is nie.
  • Julle het die volgende met julle eerste afspraak by die predikant nodig, om die huweliksregister in te kan vul. Dit maak dat die administrasie vroegtydig afgehandel kan word.

  1. Afskrifte van die man en vrou se ID dokumente.
  2. Afskrifte van die twee getuies se ID dokumente.
  3. Indien geskei: sorg vir 'n gesertifiseerde afskrif van die egskeidingshofbevel.
  4. Indien weduwee, wewenaar: sorg vir 'n gesertifiseerde afskrif van die doodsertifikaat.
  5. 'n Troue buite gemeenskap van goedere: HVK - besorg die dekbrief van die prokureur (notaris publiek) aan die betrokke predikant.
  6. Twee ID foto's (elk) van die egpaar.
  7. Daar sal vingerafdrukke deur die predikant geneem word wanneer julle hom sien.

  • Die predikant sal aan julle 'n huweliksertifikaat en 'n afskrif van die huweliksregister gee.
  • Nadat julle wettiglik in die eg verbind is, maak asb. self seker by Binnelandse Sake dat julle huwelik geregistreer is. Na sowat ses maande, sms jou ID nr. gevolg deur M (bv. 5911225086084 M) na 32551. Hulle stuur 'n SMS terug wat sê wat jou huwelikstatus is en wanneer jy getroud is. Alternatiewelik skakel 0800 601 190 of besoek www.dha.gov.za. Jy kan ook die kantore in Pretoria skakel by (021) 406 2660
  • Nadat julle huwelik geregistreer is, beveel ons aan dat julle so gou moontlik Binnelandse Sake besoek, met jou huweliksregister-afskrifte, ID en huweliksertifikaat om aansoek te doen vir die amptelike huweliksertifikaat (“Unabridged Marriage Certificate”). Hierdie is 'n geel uitgedrukte dokument wat julle gaan benodig vir enige veranderings, en daar is 'n koste betaalbaar by Binnelandse Sake tydens die aansoek van hierdie dokument.
  • Die betrokke predikant sal met julle oor die verloop van die seremonie gesels. Maak asseblief by hom seker oor sy behoefte aan 'n mikrofoon, podium, kateder, water ens.
  • Kostes: Dit is ook vir ons predikante 'n voorreg om julle in die huwelik te bevestig. Hulle doen dit graag en vra dus nie 'n fooi vir hulle dienste nie. Ons neem wel vrymoedigheid om te vra dat dit die predikant nie ekstra sal kos om julle te trou nie. Daarom net die volgende praktiese reëlings:

  - Indien julle binne 50km van Randburg af trou, hoef julle nie in te staan vir enige reis- of akkommodasiekostes nie.
  - Indien julle verder as 50km van Randburg af trou, sal ons dit waardeer as julle vir die volgende sal instaan:

  * Reiskoste (teen R4.00 per km);
  * Akkommodasie (bed en ontbyt) vir die predikant en sy vrou; en
  * R200 per ete wat hulle weg van die huis af sal wees.

  Klik stuur knoppie een keer en wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om te verskyn onder op bladsy voordat jy uitgaan!